Salad with beets, sardines and tomatoes

blog: zkuchnidokuchni.pl,Monday October 26th, 2015

http://www.zkuchnidokuchni.pl/2015/10/saatka-z-buraka-sardynek-i-pomidorow.html