Zdaniem producenta

Warszawa, 17/03/15

HURT&DETAL2015_03_Strona_076