Dzień polskiej żywności z laureatami programu „Doceń polskie”

docenpolskie.pl/press-room ,29/08/15

http://dzienpolskiejzywnosci.pl/aktywnosci/dzien-polskiej-zywnosci-z-laureatami-programu-docen-polskie/

http://docenpolskie.pl/press-room/338-za-nami-trzeci-dzien-polskiej-zywnosci